Imprint

Thông tin theo § 5 TMG

Giải pháp P4P GmbH
Roedeske Max-Holder-Str. 25
73630 Remshalden, Đức

Đăng ký thương mại: HRB 738219
Đăng ký tòa án: Amtsgericht Stuttgart

Người đại diện bởi:
Michael Roedeske

Sự tiếp xúc

Điện thoại: 0715120525995
Số fax: 0715120525999
Thư điện tử: info@massagesesselwelt.de

VAT ID

Mã số thuế bán hàng theo § 27 a luật thuế bán hàng:
DE815293620

Giải quyết tranh chấp của EU

Ủy ban châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Địa chỉ e-mail của chúng tôi có thể được tìm thấy ở trên trong dấu ấn.

Cơ quan giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng/cơ quan hòa giải toàn cầu

Chúng tôi không sẵn sàng hoặc có nghĩa vụ tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.